Laji-esittelyt

Koulutusta iloisten koiraihmisten joukossa:

Tottelevaisuus
Kouluttajamme ovat keskittyneet lähinnä PK (palveluskoira)-tottelevaisuuteen.

Jälki eli PAJÄ
jälki perustuu siihen, kun ihminen kävelee maastossa ja rikkoo samalla maaperää, jolloin syntyy erityinen ominaishaju. Tämän ominaishajun perusteella koira pystyy jäljestämään. Rikkoutuneen maaperän ominaishaju on sitä voimakkaampi mitä tuoreempi jälki on.
Täysin tuore jälki ei ole jäljestämisen kannalta paras mahdollinen, sillä silloin ihmisen oma haju sekä maaperän haju leijuvat vielä ilmassa, jolloin koira hyvin herkästi jäljestää ilmavainun avulla kuono ylhäällä.
Koira jäljestää hyvin ja keskittyneesti silloin, kun sen kuono työskentelee tauotta lähellä maanpintaa suu kiinni. Läähättävä ja suu auki työskentelevä koira ei ole kovinkaan hyvin keskittynyt jäljestämiseen. Jokainen koira osaa jäljestää, mutta todella hyvällä jälkikoiralla on ennen kaikkea oltava halua ja motivointi kunnossa.

Jälkikoe on koemuodoista suosituin. Palveluskoirakokeissa koira jäljestää ihmisen tekemää jälkeä. Jälki tehdään siten, että jäljentekijä, koiralle vieras henkilö, kävelee maastossa suunnitellun reitin ja jättää kävelyuralleen 6 jälkiesinettä, n. 10 cm pitkiä kuivia, radan tunnuksella merkittyjä oksan pätkiä. Jälki pitenee luokittain, 1 luokassa jäljen pituus on 500, 2-luokassa 1000 ja 3-luokassa 1500 metriä.
Myös jäljen vanhenemisaika pitenee siten, että jälki on tehty 1 luokassa noin tuntia ennen jäljen ajoa ja 2-luokassa n. 1½ ja 3-luokassa 2 tuntia ennen jäljen ajoa. Koira etsii jäljen 30 – 40 – 50 metriä pitkältä suoralta linjalta, jonka yli jostain kohdasta jäljen tekijä on kävellyt. Kokeessa koiranohjaaja ei tiedä, mistä kohtaa jälki kulkee linjan poikki. Aikaa jäljen ajamiseen ja jälkiesineiden ilmaisemiseen on 1 – luokassa 20, 2 – luokassa 30 ja 3 – luokassa 40 minuuttia.

Viesti eli PAVI
Viestikoirat toimivat aikoinaan armeijoiden (tulenjohdon ja tykkipattereiden välisinä) viestin viejinä. Palveluskoirien viestikoe noudattelee edelleen tätä sotakoirien toimintamallia. Lajin harrastaminen edellyttää kahta ohjaajaa, joten sen parissa voi yhdellä koiralla osallistua koiran kouluttamiseen kaksi perheenjäsentä. Viestikoiran hyviin ominaisuuksiin kuuluu hyvä kunto, ketteryys ja nopeus . Viestikokeessa koira juoksee maastossa, kahden ohjaajan välillä.

Viestirata mitataan ja merkitään vaihtelevaan metsämaastoon. Radan pituus on ensimmäisellä matkalla aina 1 km. Lisäksi matkaan tulee ns. jäljestämisosuus, joka on 1- ja 2- luokissa 300 m ja 3 luokassa eri osuuksissa 300 metriä ja 500 metriä. Radan pituus vaihtelee kilpailuluokasta riippuen kahdesta kahdeksaan kilometriin. Kokeessa koiran on työskenneltävä täysin itsenäisesti lähtökäskyn saatuaan; koiran on tultava omin avuin toimeen viestitaipaleella. Hyväksytyn lopputuloksen saamiseksi koiran on juostava kaikki kokeessa määrätyt matkat. Arvostelussa vaikuttaa koiran juoksuun käyttämä aika, sekä sen käyttäytyminen koko suorituksen aikana. Vaikka viestikoe onkin koirien välinen nopeuskoe, on koirien oltava hiljaa sekä ohjaajiensa hallinnassa, sillä ääntely ja kurittomuus vie helposti pisteitä.

Suojelu eli PASU
Suomessa on käytössä kansainvälinen suojelukoe, IPO. Suojelukoe käsittää jäljestämis-, tottelevaisuus- ja suojeluosuudet. Suojelukoe edellyttää koiralta hyvän fyysisien terveyden ja kestävyyden lisäksi erinomaista taistelutahtoa, puolustushalua ja hyvää hermorakennetta. Kokonaisuutena laji antaa hyvän kuvan koiran ominaisuuksista ja koulutettavuudesta.

Jäljestäminen tapahtuu useimmiten pellolla, jolloin myös yleisöllä on mainio tilaisuus seurata koiran työskentelyä koko sen suorituksen ajan. Jälki on luokasta riippuen 300 – 800 askeleen mittainen ja 20 – 60 minuuttia vanha. Jäljellä on 2 – 3 käyttöesinettä, joiden ilmaisun tulee olla tarkkaa. Tuomari arvosteleekin erityisesti jäljellä pysymisen ja sen, miten tarkasti koira käyttää hajuaistiaan.

Koiran kouluttaminen kokeen suojeluosuuteen on pitkäjänteistä ja paljon aikaa vievää aktiivista harjoittelua. Lisäksi se vaatii ammattitaitoisen maalimiehen avustajaksi. Harjoituksissa ja kokeissa avustaja käyttää suojahaalaria ja vahvasti topattua hihaa, johon koira kohdistaa torjuntansa. Lisäksi avustajalla on pehmustettu patukka, joka ei vahingoita koiraa ja jolla hän kohdistaa koiraan uhkaa ja näin mittaa sen henkistä rohkeutta.

Suojeluosuudessa koiralta vaaditaan mm. erinomaista tottelevaisuutta, voimakasta puruotetta avustajan hyökätessä koiraa kohti, välitöntä irrottamista ohjaajan käskystä sekä varmaa ja haastavaa vartiointia liikkumattoman avustajan edessä. Koira ei saa kokeessa koskaan kohdistaa hyökkäystä liikkumattomaan avustajaan, eikä se saa purra muualle kuin suojahihaan.

Suojeluosuus tapahtuu kentällä, jossa on 6 piiloa. Koira kiertää piilot ohjaajan käskyjen mukaan. Kun koira löytää avustajan viimeisestä piilosta, sen on välittömästi aloitettava intensiivinen vartiointi ja haukuttava tauotta. Koiran on torjuttava avustajan hyökkäykset tai pakenemisyritykset puremalla suojahihaan. Kun avustaja lopettaa vastarinnan, koiran on irrotettava otteensa ohjaajan komennosta ja aloitettava tiivis vartiointi. Mikäli koira ei käskystä irrota, se ei saa hyväksyttyä tulosta.

Suojelukokeeseen oikein koulutettu koira ei ole vihainen eikä vaaraksi ympäristölleen. Suojelussa koira nauttii saadessaan ”taistella” avustajan kanssa. Koira kohdistaa taistelun ainoastaan suojavarusteisiin puettuun henkilöön (maalimies), joka innostaa koiran puremaan suojahihaa. Lajissa harrastamisen edellytyksiä ovat koiran tasapainoinen luonne ja ohjaajan vastuuntuntoisuus.

Suojelukokeisiin osallistuvalla ohjaajalla on oltava voimassa oleva suojelulisenssi. Suojelulisenssiä voi hakea Palveluskoiraliitosta.

©Turun Kenttäkoirayhdistys ry 

Mainokset